3D FABRI GEAR 220 III

Product: Laser

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Khả năng
Kích thước cắt tối đa (Bao quanh) 220 mm
Kích thước cắt tối đa (Hình vuông) 152.4 mm
Chiều dài phôi tối đa (Có tải) 8000 mm
Chiều dài phôi tối đa ( Không tải) 8000 mm
Trục tịnh tiến Hành trình (Trục X) 9055 mm
Hành trình (Trục Y) 985 mm
Hành trình ( trục Z) 370 mm