HORIZONTAL CENTER NEXUS 10800-II HM Package

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính bàn gá 1000 mm / 39.370 in
Đường kính phôi kẹp lớn nhất 2050 mm / 80.710 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 1600 mm / 62.990 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 80
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1700 mm / 66.93 in
Hành trình trục Y 1400 mm / 55.12 in
Hành trình trục Z 1525 mm / 60.04 in