HORIZONTAL CENTER NEXUS 12800-II HM Package

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính bàn gá 1250 mm / 49.210 in
Đường kính phôi kẹp lớn nhất 2400 mm / 94.490 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 2000 mm / 78.740 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 80
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 2200 mm / 86.61 in
Hành trình trục Y 1600 mm / 62.99 in
Hành trình trục Z 1850 mm / 72.83 in