HORIZONTAL CENTER NEXUS 8800-II HM Package

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính bàn gá 800 mm / 31.500 in
Đường kính phôi kẹp lớn nhất 1450 mm / 57.090 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 1450 mm / 57.090 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 60
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1400 mm / 55.12 in
Hành trình trục Y 1200 mm / 47.24 in
Hành trình trục Z 1325 mm / 52.17 in