INTEGREX e-1060V/6 II

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 1050 mm / 41.340 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1000 mm / 39.370 in
Trục chính Tiện Kích thước mâm cặp 800 mm
Tốc độ quay lớn nhất 600 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 150°
Công suất mâm dao dự trữ 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1525 mm / 60.04 in
Hành trình trục Y 1060 mm / 41.73 in
Hành trình trục Z 1345 mm / 52.95 in