INTEGREX e-420H

Product: 5-Axis, Integrex, Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 1500U in Chiều dài - 3000U in
Công suất Đường kính quay lớn nhất 670 mm / 26.38 in670 mm / 26.38 in
Đường kính gia công lớn nhất 670 mm / 26.380 in670 mm / 26.380 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 77 mm77 mm
Chiều dài gia công lớn nhất 1530 mm / 60.240 in3060 mm / 120.470 in
Trục chính Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 240° 240°
Công suất mâm dao dự trữ 40 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp22 kw / 30.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 845 mm / 33.27 in845 mm / 33.27 in
Hành trình trục Y 420 mm / 16.54 in420 mm / 16.54 in
Hành trình trục Z 1583 mm / 62.32 in3113 mm / 122.56 in