INTEGREX e-420H-ST

Product: 5-Axis, Integrex, Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 2000U in
Công suất Đường kính quay lớn nhất 670 mm / 26.38 in
Đường kính gia công lớn nhất 670 mm / 26.380 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 77 mm
Chiều dài gia công lớn nhất 2027 mm / 79.800 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Trục chính thứ hai Kích thước mâm cặp 10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 240°
Công suất mâm dao dự trữ 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 845 mm / 33.27 in
Hành trình trục X2 362 mm / 14.25 in
Hành trình trục Y 420 mm / 16.54 in
Hành trình trục Z 2088 mm / 82.20 in
Hành trình trục Z2 1893 mm / 74.53 in
Hành trình trục W 1963 mm / 77.28 in