3D FABRI GEAR 400 II

Product: Laser

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Khả năng
Kích thước cắt tối đa (Bao quanh) 406 mm / 16 in
Kích thước cắt tối đa (Hình vuông) 300 mm / 11.8 in
Chiều dài phôi tối đa (Có tải) 8000 mm / 314.96 in
Chiều dài phôi tối đa ( Không tải) 8000 mm / 314.96 in
Trục tịnh tiến Hành trình (Trục X) 8750 mm / 344.49 in
Hành trình (Trục Y) 1270 mm / 50 in
Hành trình ( trục Z) 370 mm / 14.57 in