MULTIPLEX 6300-II Y

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính quay lớn nhất 430 mm / 16.93 in
Đường kính gia công lớn nhất 430 mm / 16.930 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 77 mm / 3.0 in
Chiều dài gia công lớn nhất 225 mm / 8.860 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Trục chính thứ hai Kích thước mâm cặp 10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 24
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (10 tăng dần theo phút) 8 kw / 10.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 310 mm / 12.20 in
Hành trình trục X2 310 mm / 12.20 in
Hành trình trục Y 154 mm / 6.06 in
Hành trình trục Z 605 mm / 23.82 in
Hành trình trục Z2 605 mm / 23.82 in