QUICK TURN 300

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 650U mm Chiều dài - 1250U mm Chiều dài - 1500U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 720 mm720 mm720 mm
Đường kính gia công lớn nhất 420 mm420 mm420 mm
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 80 mm80 mm80 mm
Chiều dài gia công lớn nhất 662 mm1282 mm1597 mm
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in10 in10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12 12
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 240 mm240 mm240 mm
Hành trình trục Z 710 mm1314 mm1640 mm