MAZATECH V-515/40 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 550 mm / 21.650 in
Bàn theo chiều dọc 1300 mm / 51.180 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 18 kw / 25.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1050 mm / 41.34 in
Hành trình trục Y 510 mm / 20.08 in
Hành trình trục Z 560 mm / 22.05 in