MAZATECH V-815/80 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 810 mm / 31.890 in
Bàn theo chiều dọc 2240 mm / 88.190 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 26 kw / 35.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 2032 mm / 80.00 in
Hành trình trục Y 810 mm / 31.89 in
Hành trình trục Z 750 mm / 29.53 in