OPTIPLEX 3015 II

Product: Laser

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Khả năng Kích thước cắt tối đa Phải/ trái 3050 mm / 120.08 in
Kích thước cắt tối đa theo chiều dọc 1525 mm / 60.04 in
Trục tịnh tiến Hành trình (Trục X) 3100 mm / 122.05 in
Hành trình (Trục Y) 1580 mm / 62.2 in
Hành trình ( trục Z) 110 mm / 4.33 in