OPTIPLEX 4020 II

Product: Laser

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Khả năng Kích thước cắt tối đa Phải/ trái 4000 mm / 157.48 in
Kích thước cắt tối đa theo chiều dọc 2000 mm / 78.74 in
Trục tịnh tiến Hành trình (Trục X) 4075 mm / 160.43 in
Hành trình (Trục Y) 2060 mm / 81.1 in
Hành trình ( trục Z) 110 mm / 4.33 in