QUICK TURN SMART 100M S

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 400U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 580 mm / 22.83 in
Đường kính gia công lớn nhất 280 mm / 11.020 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 52 mm / 2.1 in
Chiều dài gia công lớn nhất 430 mm / 16.890 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 6 in
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 11 kw / 15.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12
Tốc độ quay lớn nhất 4500 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (5 tăng dần theo phút) 6 kw / 7.5 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 190 mm / 7.48 in
Hành trình trục Z 515 mm / 20.28 in