QUICK TURN SMART 150 S

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 300U mm Chiều dài - 500U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 580 mm / 22.83 in580 mm / 22.83 in
Đường kính gia công lớn nhất 330 mm / 13.000 in330 mm / 13.000 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 51 mm / 2.0 in51 mm / 2.0 in
Chiều dài gia công lớn nhất 285 mm / 11.160 in520 mm / 20.410 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 8 in8 in
Tốc độ quay lớn nhất 5000 rpm 5000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 15 kw / 20.0 hp15 kw / 20.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 8 8
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 200 mm / 7.87 in200 mm / 7.87 in
Hành trình trục Z 335 mm / 13.13 in560 mm / 22.00 in