QUICK TURN SMART 200

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 500U mm Chiều dài - 1000U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 660 mm / 26.00 in660 mm / 26.00 in
Đường kính gia công lớn nhất 350 mm / 14.000 in350 mm / 14.000 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 65 mm / 2.6 in65 mm / 2.6 in
Chiều dài gia công lớn nhất 541 mm / 21.035 in1063 mm / 41.785 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 8 in8 in
Tốc độ quay lớn nhất 5000 rpm 5000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 15 kw / 20.0 hp15 kw / 20.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 195 mm / 7.75 in195 mm / 7.75 in
Hành trình trục Z 560 mm / 22.00 in1105 mm / 43.50 in