QUICK TURN SMART 200M

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 500U mm Chiều dài - 1000U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 660 mm / 26.00 in660 mm / 26.00 in
Đường kính gia công lớn nhất 360 mm / 14.250 in360 mm / 14.250 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 65 mm / 2.6 in65 mm / 2.6 in
Chiều dài gia công lớn nhất 535 mm / 21.054 in1055 mm / 41.785 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 8 in8 in
Tốc độ quay lớn nhất 5000 rpm 5000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 19 kw / 25.0 hp19 kw / 25.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12
Tốc độ quay lớn nhất 4500 rpm 4500 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (10 tăng dần theo phút) 6 kw / 7.5 hp6 kw / 7.5 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 225 mm / 8.88 in225 mm / 8.88 in
Hành trình trục Z 605 mm / 23.75 in1125 mm / 44.25 in