QUICK TURN SMART 300

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 650U mm Chiều dài - 1250U mm Chiều dài - 1500U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 720 mm / 28.35 in720 mm / 28.35 in720 mm / 28.35 in
Đường kính gia công lớn nhất 420 mm / 16.500 in420 mm / 16.500 in420 mm / 16.500 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 80 mm / 3.0 in80 mm / 3.0 in80 mm / 3.0 in
Chiều dài gia công lớn nhất 662 mm / 26.060 in1282 mm / 50.470 in1597 mm / 62.870 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in10 in10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 26 kw / 35.0 hp26 kw / 35.0 hp26 kw / 35.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12 12
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 240 mm / 9.38 in240 mm / 9.38 in240 mm / 9.38 in
Hành trình trục Z 710 mm / 27.88 in1305 mm / 51.38 in1645 mm / 64.75 in