QUICK TURN SMART 350

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 650U mm Chiều dài - 1250U mm Chiều dài - 1500U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 720 mm / 28.35 in720 mm / 28.35 in720 mm / 28.35 in
Đường kính gia công lớn nhất 420 mm / 16.500 in420 mm / 16.500 in420 mm / 16.500 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 102 mm / 4.0 in102 mm / 4.0 in102 mm / 4.0 in
Chiều dài gia công lớn nhất 614 mm / 24.170 in1234 mm / 48.670 in1549 mm / 61.050 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 12 in12 in12 in
Tốc độ quay lớn nhất 3300 rpm 3300 rpm 3300 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12 12
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 240 mm / 9.38 in240 mm / 9.38 in240 mm / 9.38 in
Hành trình trục Z 710 mm / 27.88 in1305 mm / 51.38 in1645 mm / 64.75 in