SPACE GEAR-U44

Product: Laser

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Khả năng Kích thước cắt tối đa Phải/ trái 1250 mm / 49.21 in
Kích thước cắt tối đa theo chiều dọc 1250 mm / 49.21 in
Trục tịnh tiến Hành trình (Trục X) 1270 mm / 50 in
Hành trình (Trục Y) 1270 mm / 50 in
Hành trình ( trục Z) 340 mm / 13.39 in