SUPER TURBO-X 510 Mk III RTC

Product: Laser

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Khả năng Kích thước cắt tối đa Phải/ trái 1525 mm / 60.04 in
Kích thước cắt tối đa theo chiều dọc 3050 mm / 120.08 in
Trục tịnh tiến Hành trình (Trục X) 3070 mm / 120.87 in
Hành trình (Trục Y) 1545 mm / 60.83 in
Hành trình ( trục Z) 375 mm / 14.76 in