SUPER VELOCITY CENTER 2000L/120-II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 510 mm / 20.080 in
Bàn theo chiều dọc 3400 mm / 133.860 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 15000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 3048 mm / 120.00 in
Hành trình trục Y 510 mm / 20.08 in
Hành trình trục Z 510 mm / 20.08 in