VARIAXIS i-700T

Product: 5-Axis, Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính phôi kẹp lớn nhất 850 mm / 33.460 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 500 mm / 19.690 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 18000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Mâm chia độ Bàn nghiêng (Trục A) 150 degrees
Bàn nghiêng (Trục C) 360.0000 degrees
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 630 mm / 24.80 in
Hành trình trục Y 1100 mm / 43.31 in
Hành trình trục Z 600 mm / 23.62 in