VERSATECH V-100N/160

Product: 5-Axis

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính phôi kẹp lớn nhất 3000 mm / 118.110 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 2100 mm / 82.680 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 8000 rpm
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Mâm chia độ Spindle Tilt (B axis) 200 degrees
Bàn nghiêng (Trục C) 360.0000 degrees
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 4000 mm / 157.48 in
Hành trình trục Y 3600 mm / 141.73 in
Hành trình trục Z 710 mm / 27.95 in