VERSATECH V-140N/280

Product: 5-Axis

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính phôi kẹp lớn nhất 6000 mm / 236.220 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 3100 mm / 122.050 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 8000 rpm
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Mâm chia độ Spindle Tilt (B axis) 200 degrees
Bàn nghiêng (Trục C) 360.0000 degrees
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 7000 mm / 275.59 in
Hành trình trục Y 4600 mm / 181.10 in
Hành trình trục Z 710 mm / 27.95 in