VERTICAL CENTER SMART 430A

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 900 mm / 35.430 in
Bàn theo chiều dọc 430 mm / 16.930 in
Trục chính Độ côn trục chính No. 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (5 tăng dần theo phút) 19 kw / 25.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 560 mm / 22.05 in
Hành trình trục Y 430 mm / 16.93 in
Hành trình trục Z 510 mm / 20.08 in