VTC-200C

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 510 mm
Bàn theo chiều dọc 2300 mm
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (10 tăng dần theo phút) 15 kw / 20.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 24
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1950 mm
Hành trình trục Y 510 mm
Hành trình trục Z 510 mm