HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mazak Vietnam luôn mong muốn hiểu nhiều hơn nhu cầu của khách hàng để ngày càng hỗ trợ khách hàng̣ tốt hơn. Với quan điểm này, Mazak đã thành lập Trung Tâm Kỹ Thuật tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Quý khách hàng có thể dễ dàng tìm đến Trung tâm Kỹ thuật của chúng tôi. Cơ sở vật chất của Mazak luôn sẵn sàng để phục vụ khách hàng trong các hoạt động:

1. Giải pháp Tổng thể

2. Hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng

3. Hỗ trợ linh kiện

4. Trung tâm đào tạo