Kỹ thuật trong ngành CN tự động

Ngành công nghiệp Vận Tải mà cụ thể là Ngành Công nghiệp Tự Động, đã trải qua rất nhiều thay đổi lớn trong 2 thập niên gần đây. Việc chuyển đổi qua “Lean Manufacturing” đã thay thế máy móc mới bằng các hệ thống linh hoạt. Thời gian sản xuất được tận dụng hết năng suất chính là chìa khóa để giảm giá thành chi tiết. Các máy Đa chức năng “Done-in-one” của Mazak đã góp phần làm giảm hàng hóa tồn kho và tăng hiệu quả xoay vốn. Các giải pháp toàn diện cho sản xuất mang lại cơ hội cho các công ty nhằm cải thiện doanh thu tối đa. Và Mazak đã đáp lại nhu cầu của khách hàng bằng việc cho ra đời các Máy công cụ mang tính đổi mới.

Một trong các sản phẩm mới nhất của Mazak là dòng “IVS” của máy tiện trục đứng. Công suất sản xuất lớn của máy đặc biệt phù hợp cho số lượng sản xuất lớn với nhiều giải pháp tự động.