Kỹ thuật trong ngành công nghiệp máy

Trong các năm gần đây, ngành Công nghiệp Máy móc, không bao gồm Máy móc điện tử, luôn duy trì và sẽ tiếp tục là một trong những ngành phát triển nhanh nhất,  

Ngành Công nghiệp này sản xuất các dòng sản phẩm khác nhau. Các sản phẩm quan trọng về giá trị vận chuyển bao gồm máy phun khuôn cho nhựa, máy kéo cho sân ga tàu, vòng bi, máy lọc và dụng cụ chất lỏng, và chi tiết khoan hay giàn khoan dầu khí. Sản phẩm chính của ngành này bao gồm từ băng chuyền, động cơ và mô tơ thủy lực, tới bánh răng và hộp số. Các sản phẩm trên thường được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các giai đoạn sản xuất của các sản phẩm khác nhau.