LỊCH SỬ & CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG

1988  Thành lập văn phòng Yamazaki Mazak Singapore 
1991  Thành lập trung tâm công nghệ Yamazaki Mazak Singapore
1992 Khai trương nhà máy sản xuất tích hợp thiết bị máy tính vào tháng 5/1992

1996 Chính thức mở nhà máy sản xuất máy công cụ vào tháng 7/1996
2005 Giới thiệu khái niệm nhà máy sản xuất Cyber đến Yamazaki Mazak Singapore 

2014  Khai trương Trung tâm công nghệ Yamazaki Mazak Singapore Đông Nam Á và Mở rộng nhà máy