Hội thảo Đồng Tháp

Chiều ngày 28/12/2017, Mazak Việt Nam phối hợp với Sở Công thương Đồng Tháp tổ chức hội thảo với chủ đề "Đổi mới công nghệ hướng đến sản xuất thông minh", tại Khu du lịch Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Với sự tham gia của các Sở, Ban, Ngành liên quan và hơn 20 doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp, chế biến lúa gạo - thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Công Thương Đồng Tháp đã trình bày kế hoạch phát triển cơ khí giai đoạn 2018-2020, cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa, hướng đến nền công nghiệp 4.0.

Góp mặt tại hội thảo, Mazak đem đến giải pháp đổi mới công nghệ mang tính thực tiễn cao thông qua giới thiệu các dòng máy công cụ tiên tiến, phù hợp với tình hình sản xuất ở địa phương và hệ thống quản lý nhà máy hiện đại Mazak iSMART Factory trong nền công nghiệp Internet kết nối mọi thứ (IIoT).