SLANT TURN NEXUS 550

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 1000U in Chiều dài - 2000U in Chiều dài - 3000U in Chiều dài - 4000U in
Công suất Đường kính quay lớn nhất 1040 mm / 40.94 in1040 mm / 40.94 in1040 mm / 40.94 in1040 mm / 40.94 in
Đường kính gia công lớn nhất 910 mm / 35.830 in910 mm / 35.830 in910 mm / 35.830 in910 mm / 35.830 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1016 mm / 40.090 in2009 mm / 79.090 in3144 mm / 123.780 in4033 mm / 158.800 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 21 in21 in21 in21 in
Tốc độ quay lớn nhất 1000 rpm 1000 rpm 1000 rpm 1000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12 12 12
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 465 mm / 18.31 in465 mm / 18.31 in465 mm / 18.31 in465 mm / 18.31 in
Hành trình trục Z 1175 mm / 46.13 in2165 mm / 85.24 in3300 mm / 129.88 in4190 mm / 164.88 in
Hành trình trục W 870 mm / 34.25 in2083 mm / 82.01 in3218 mm / 126.69 in3890 mm / 153.13 in