VORTEX 1400/160-II

Product: 5-Axis

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính phôi kẹp lớn nhất 1250 mm / 49.210 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 4000 mm / 157.480 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Mâm chia độ Bàn nghiêng (Trục A) 80 degrees
Spindle Tilt (B axis) 80 degrees
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 4200 mm / 165.35 in
Hành trình trục Y 1400 mm / 55.12 in
Hành trình trục Z 610 mm / 24.02 in