FJV 5 Face-60/160

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 4000 mm / 157.480 in
Bàn theo chiều dọc 1250 mm / 49.210 in
Trục chính Độ côn trục chính BT50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 4200 mm / 165.35 in
Hành trình trục Y 1400 mm / 55.12 in
Hành trình trục Z 660 mm / 25.98 in