VARIAXIS i-600

Product: 5-Axis

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính phôi kẹp lớn nhất 700 mm / 27.560 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 450 mm / 17.720 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Mâm chia độ Bàn nghiêng (Trục A) 150 degrees
Bàn nghiêng (Trục C) 360.0000 degrees
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 510 mm / 20.08 in
Hành trình trục Y 910 mm / 35.83 in
Hành trình trục Z 510 mm / 20.08 in