HORIZONTAL CENTER NEXUS 5000-III

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính bàn gá 500 mm / 19.690 in
Đường kính phôi kẹp lớn nhất 800 mm / 31.500 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 1000 mm / 39.370 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 19 kw / 25.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 40
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 730 mm / 28.74 in
Hành trình trục Y 730 mm / 28.74 in
Hành trình trục Z 800 mm / 31.50 in