INTEGREX 100-IV

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 545 mm / 21.460 in
Chiều dài gia công lớn nhất 519 mm / 20.430 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 6 in
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 11 kw / 15.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 225°
Công suất mâm dao dự trữ 20
Tốc độ quay lớn nhất 20000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (20 ED Rating) 6 kw / 8 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 410 mm / 16.14 in
Hành trình trục Y 140 mm / 5.51 in
Hành trình trục Z 570 mm / 22.44 in