INTEGREX 200-IV

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 660 mm / 26.000 in
Chiều dài gia công lớn nhất 995 mm / 39.170 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 8 in
Tốc độ quay lớn nhất 5000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 225°
Công suất mâm dao dự trữ 20
Tốc độ quay lớn nhất 20000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (20 ED Rating) 6 kw / 8 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 580 mm / 22.83 in
Hành trình trục Y 160 mm / 6.30 in
Hành trình trục Z 1045 mm / 41.14 in