INTEGREX 300-IV ST

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 1500 in
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 760 mm / 30.000 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1524 mm / 60.000 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Trục chính thứ hai Kích thước mâm cặp 10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 26 kw / 35.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 225°
Công suất mâm dao dự trữ 20
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (20 ED Rating) 19 kw / 25 hp
Mâm dao Tiện Dưới Số lượng dao lắp trên mâm 9
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 630 mm / 24.80 in
Hành trình trục X2 230 mm / 9.06 in
Hành trình trục Y 230 mm / 9.06 in
Hành trình trục Z 1585 mm / 62.40 in
Hành trình trục Z2 1530 mm / 60.24 in