INTEGREX 300-IV S

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 1000U in Chiều dài - 1500U in Chiều dài - 2500U in
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 760 mm / 30.000 in760 mm / 30.000 in760 mm / 30.000 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1067 mm / 42.000 in1524 mm / 60.000 in2498 mm / 98.300 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in10 in10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp
Trục chính thứ hai Kích thước mâm cặp 10 in10 in10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 26 kw / 35.0 hp26 kw / 35.0 hp26 kw / 35.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 225° 225° 225°
Công suất mâm dao dự trữ 20 20 20
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm 12000 rpm 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (20 ED Rating) 19 kw / 25 hp19 kw / 25 hp19 kw / 25 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 630 mm / 24.80 in630 mm / 24.80 in630 mm / 24.80 in
Hành trình trục Y 230 mm / 9.06 in230 mm / 9.06 in230 mm / 9.06 in
Hành trình trục Z 1128 mm / 44.41 in1585 mm / 62.40 in2559 mm / 100.75 in