QUICK TURN SMART 250

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 500U mm Chiều dài - 1000U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 660 mm / 26.00 in660 mm / 26.00 in
Đường kính gia công lớn nhất 380 mm / 15.000 in380 mm / 15.000 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 80 mm / 3.0 in80 mm / 3.0 in
Chiều dài gia công lớn nhất 511 mm / 19.858 in1033 mm / 40.358 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 10 in10 in
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 26 kw / 35.0 hp26 kw / 35.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 210 mm / 8.25 in210 mm / 8.25 in
Hành trình trục Z 560 mm / 22.00 in1105 mm / 43.50 in